CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Spectroscopy of Epitaxial Topological Insulator Bi2Te3 on GaN

H Xu ; Y. X. Song ; Q Gong ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
5th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 200911