CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Raman Scattering of InP1-xBix Grown by Molecular Beam Epitaxy

W. W. Pan ; K Wang ; X. Y. Wu ; Q Gong ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
5th International Workshop on Bismuth Containing Semiconductors (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-04.
CPL Pubid: 200910