CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Qpack, a tool for instrument simulation and retrieval work

Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Carlos Jiménez (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; S.A. Buehler
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer Vol. 91 (2005), p. 47-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur