CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mastering model-driven engineering

Håkan Burden ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
2014 Innovation and Technology in Computer Science Education Conference, ITICSE 2014; Uppsala; Sweden; 21 June 2014 through 25 June 2014 p. 351. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The challenge of transforming the understanding of a problem into a validated solution is not a trivial task. Using the conceptual framework of cognitive apprenticeship we show two ways to guide novices towards becoming masters in model-driven engineering.

Nyckelord: Cognitive Apprenticeship , Executable models , Pair lecturingDenna post skapades 2014-08-04. Senast ändrad 2016-09-22.
CPL Pubid: 200858

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur