CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Surfactants: Preparation, Applications and Biodegradation, 2nd ed.

Krister Holmberg (Institutionen för teknisk ytkemi)
New York : Marcel Dekker, 2003. ISBN: 978-0824743000.- 648 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-02.
CPL Pubid: 200849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur