CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phthaloylchitosan-Based Gel Polymer Electrolytes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells

S. N. F. Yusuf ; M. F. Aziz ; H. C. Hassan ; T.M.W.J. Bandara (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; M. A. Careem ; A. K. Arof
Journal of Chemistry (2090-9063). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Phthaloylchitosan-based gel polymer electrolytes were prepared with tetrapropylammonium iodide, Pr 4 NI, as the salt and optimized for conductivity. The electrolyte with the composition of 15.7 wt.% phthaloylchitosan, 31.7 wt.% ethylene carbonate (EC), 3.17wt.% propylene carbonate (PC), 19.0 wt.% of Pr 4 NI, and 1.9wt.% iodine exhibits the highest room temperature ionic conductivity of 5.27 x 10 -3 S cm -1. The dye-sensitized solar cell (DSSC) fabricated with this electrolyte exhibits an efficiency of 3.5% with.. SC of 7.38mAcm -2,.. OC of 0.72V, and fill factor of 0.66. When various amounts of lithium iodide (LiI) were added to the optimized gel electrolyte, the overall conductivity is observed to decrease. However, the efficiency of the DSSC increases to a maximum value of 3.71% when salt ratio of Pr 4 NI : LiI is 2 : 1. This cell has.. SC,.. OC and fill factor of 7.25mAcm -2, 0.77V and 0.67, respectively.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-01. Senast ändrad 2015-01-26.
CPL Pubid: 200821

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur