CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lightfront QED and Intense Field Physics

Anton Ilderton (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Few-Body Systems (0177-7963). Vol. 55 (2014), 5-7, p. 493-499.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We briefly review the particular relevance of lightfront quantisation to QED in external fields modelling intense lasers.

Nyckelord: ELECTRON, SCATTERING, VACUUM, ENERGY, DIRAC, WAVE, Physics, MultidisciplinaryDenna post skapades 2014-08-01.
CPL Pubid: 200811

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur