CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum and Classical Radiation Reaction from Lightfront QED

Greger Torgrimsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Few-Body Systems (0177-7963). Vol. 55 (2014), 5-7, p. 501-506.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We examine dynamical radiation reaction in lightfront QED. We take the classical limit and compare with predictions from various classical equations of motion.

Nyckelord: NULL-PLANE, ELECTRODYNAMICS, EQUATION, MOTION, Physics, Multidisciplinary, RD GW, 1991, PHYSICS LETTERS A, V157, P217Denna post skapades 2014-08-01.
CPL Pubid: 200809

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur