CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surfactants and Polymers in Aqueous Solution, 2nd ed.

Krister Holmberg (Institutionen för teknisk ytkemi) ; Bo Jönsson ; Bengt Kronberg ; Björn Lindman
Chichester, Storbritannien : Wiley, 2003. ISBN: 978-0-471-49883-4.- 562 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-01.
CPL Pubid: 200808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk ytkemi (1999-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur