CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrotropes - Structure and Function

Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Surfactant Science and Technology: Retrospects and Prospects p. 593. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-01.
CPL Pubid: 200805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur