CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Chemistry of Surfactants and Polymers

Bengt Kronberg ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Björn Lindman
Chichester, Storbritannien : Wiley, 2014. - 500 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-01. Senast ändrad 2016-05-12.
CPL Pubid: 200803

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur