CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Microporous/Mesoporous and Microporous HZSM-5 as Catalyst for Friedel-Crafts Alkylation of Toluene with Ethene

Zebastian Bohström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Hanna Härelind (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Börje Gevert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Sven-Ingvar Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
RSC Advances (2046-2069). Vol. 4 (2014), p. 28786-28793.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-08-01. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 200801

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur