CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative Real-Time PCR Method for Detection of B-Lymphocyte Monoclonality by Comparison of κ and λ Immunoglobulin Light Chain Expression

Anders Ståhlberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik)
Clinical Chemistry Vol. 49 (2003), 1, p. 51-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 2008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik (2002-2004)

Ämnesområden

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Chalmers infrastruktur