CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of the Short Sea Shuttle Concept

Linda Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Violeta Roso (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Rickard Bergqvist ; Johan Woxenius ; Kenth Lumsden (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Göteborg : IVL, 2014.
[Rapport]


Denna post skapades 2014-07-31. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 200784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur