CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bandlimited Power-Efficient Signaling for Intensity Modulation

Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Mohammad Reza Khanzadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6963983. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A new, power-efficient signaling method for intersymbol interference-free transmission over the bandlimited intensity-modulation direct-detection channel is proposed. The method utilizes pulse-amplitude modulation with a sinusoidal bias function and is more power-efficient than previously known methods.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-31. Senast ändrad 2016-06-29.
CPL Pubid: 200779

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)