CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solvent extraction for separation of metals from HEV Li-ion batteries sulphate leach liquor

Sravya Kosaraju (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning) ; Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Hydroprocess 2014 Vol. 6 (2014), p. 425-433.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 200749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning (2007-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Lösningskemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur