CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards mechanical integrity of tissue-engineered ear cartilage

L. Nimeskern ; M. M. Pleumeekers ; Héctor Martínez Ávila (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; E. M. Feldmann ; S. Schwarz ; N. Rotter ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; G. J. van Osch ; R. Muuller ; K. S. Stok
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (1932-6254). Vol. 8 (2014), p. 469-469.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Cell & Tissue Engineering, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell, Biology, Engineering, Biomedical


Meeting abstract.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-24. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 200695

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur