CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden - collaboration for competitiveness

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
R&D Investment and Impact in the Global Construction Industry, eds K.D. Hampson, J.A. Kraatz and A.X. Sanchez. London: Routledge. p. 246-260. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: R&D, construction, SwedenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-23. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 200682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur