CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maintaining a strong yeast research community

Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Fems Yeast Research (1567-1356). Vol. 14 (2014), 4, p. 527-528.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: SACCHAROMYCES-CEREVISIAE, DEHYDROGENASE, XYLOSEDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-22. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 200632

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur