CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Back to basics: high-loaded activated sludge

Oskar Modin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; David J. I. Gustavsson ; Susanne Tumlin ; Ann Mattsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jes la Cour Jansen ; Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Activated sludge - 100 years and counting (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 200527

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur