CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building users, owners and service providers: new relations and their effects

Anna Kadefors (Institutionen för service management) ; Jan Bröchner (Institutionen för service management)
Facilities (0263-2772). Vol. 22 (2004), 11/12, p. 278-283.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: building services, user studies, interpersonal relations, SwedenDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 2005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för service management (1999-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur