CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical Arrangements for Time-Gated Ballistic Imaging

Mattias Rahm (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Megan Paciaroni ; Zhenkan Wang ; David Sedarsky (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Optics InfoBase Conference Papers: Imaging Systems and Applications, ISA 2014, Seattle, United States, 13-17 July 2014 (2162-2701). (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We report on a comparison of two optical setups used in time-gated ballistic imaging simulating monodisperse scattering environments with polystyrene spheres in different sizes and concentrations suspended in water.

Nyckelord: Nonlinear optics, Kerr effect, Imaging through turbid mediaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-15. Senast ändrad 2016-05-23.
CPL Pubid: 200445

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Optik
Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Advances in Time-gated Ballistic Imaging for Studies of Atomizing Fuel Sprays