CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring the Kinetics of Enzyme Immobilization into Mesoporous Silica by Real Time Fluorescence

Pegah S. Nabavi Zadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Nils Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Kassam Abdel Mallak (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 209A-209A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2014-07-11. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 200408

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur