CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Nanofluidic Channels to Probe the Dynamics of Rad51-DNA Filaments

Louise Fornander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; F. Persson ; Joachim Fritzsche (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; J. Araya ; P. Nevin ; P. Beuning ; M. Modesti ; Karolin Frykholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 692A-693A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-11. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 200407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur