CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lab on a Biomembrane

Alar Ainla (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Irep Gözen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bodil Hakonen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 209A-209A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2014-07-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 200406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur