CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Dense Core Nanoparticles in Regulation of Neuronal Communication

Hoda Mashadi Fathali (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi) ; Jacqueline Keighron (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi) ; Ann-Sofie Cans (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 526A-526A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2014-07-10. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 200402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur