CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studying Distribution and Aggregation of TDP-43 in Mammalian Cells: A Comparison between Fluorescent Protein and Tetracysteine Labelling Strategies

J. S. W. Ng ; T. P. Barros ; Elin Esbjörner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; L. M. Luheshi ; J. R. Kumita ; C. M. Dobson
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 458A-458A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2014-07-10. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 200401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur