CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying the DNA Binding Kinetics of a Ruthenium Dimer Complex with a Flexible Linker

M. Bahira ; M. McCauley ; S. Malley ; I. Rouzina ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; M. C. Williams
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 278A-278A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-10. Senast ändrad 2015-11-24.
CPL Pubid: 200398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysik

Chalmers infrastruktur