CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a Cell Model to Study the Effect of Cholesterol on Exocytosis

Neda Najafinobar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi) ; L. Mellander ; Michael E. Kurczy (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi) ; Ann-Sofie Cans (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Biophysical Journal (0006-3495). Vol. 106 (2014), 2, p. 628A-628A.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2014-07-10. Senast ändrad 2015-07-06.
CPL Pubid: 200396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur