CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction to the JPDC special issue on Perspectives on Parallel and Distributed Processing

V. K. Prasanna ; Y. Robert ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Journal of Parallel and Distributed Computing (0743-7315). Vol. 74 (2014), 7, p. 2543-2543.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer Science, Theory & MethodsDenna post skapades 2014-07-10.
CPL Pubid: 200376

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur