CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isotropic Gaussian random fields on the sphere

Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Multiscale and High-Dimensional Problems, 39/2013, Oberwolfach Reports Vol. 10 (2013), p. 2216-2219.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Gaussian random fields, isotropic random fields, Karhunen-Loève expansion, spherical harmonic functions, Kolmogorov-Chentsov theorem, sample Hölder continuity, sample differentiability, stochastic heat equation, spectral Galerkin methods, strong convergence ratesDenna post skapades 2014-07-09. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 200361

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur