CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Another Drop in Water Vapor

Joachim Urban (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; S. Lossow ; G. Stiller ; W. Read
EOS, transactions - American Geophysical Union (0096-3941). Vol. 95 (2014), 27, p. 245-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In 2000 a sudden severe drop in stratospheric water vapor levels interrupted the supposed long-term increase of this greenhouse gas, an important contributor to global warming and climate variability. Satellite sensors observed a recovery in the following years, hidden behind a large variability. More recently, during 2011 and 2012, measurements revealed another severe drop in stratospheric water vapor concentrations.

Nyckelord: stratosphere, water vapor, tropics, limb sounding satellitesDenna post skapades 2014-07-08. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 200311

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur