CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence to the coalescent in populations of substantially varying size

Peter Jagers (Institutionen för matematisk statistik) ; Serik Sagitov (Institutionen för matematisk statistik)
J. Appl. Prob. Vol. 41 (2004), p. 368-378.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: coalescent, varying population size, genealogyDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 2003

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur