CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Exploration through Code-Generating DSLs

B. J. Svensson ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; R. R. Newton
Communications of the Acm (0001-0782). Vol. 57 (2014), 6, p. 56-63.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-07-04. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 200213

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)