CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nils Göran Sjöstrand (1925-2014)

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section a-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment (0168-9002). Vol. 752 (2014), p. VII-VIII.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-07-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 200211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur