CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Printing Manchine: Today's Industry for 30 years

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Historisk Tidskrift (0345-469X). Vol. 133 (2013), 3, p. 548-550.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-07-04.
CPL Pubid: 200203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur