CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching processes in near-critical random encironments.

Peter Jagers (Institutionen för matematisk statistik) ; Fima Klebaner
J. Appl. Prob. Vol. 41 (2004), A,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: branching processes, random environments, size-dependence, pcrDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 2002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur