CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling, Control, Optimization, and Analysis of Electrified Vehicle Systems

F. C. Sun ; Y. Chamaillard ; Xiaosong Hu (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Y. Zou
Advances in Mechanical Engineering (1687-8132). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Article Number: 541412Denna post skapades 2014-07-04.
CPL Pubid: 200193

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur