CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klassificering av hjulskador

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 9 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 200171