CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Most influential FEMS publications

J. I. Prosser ; J. A. Cole ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; P. M. Bavoil ; M. M. Haggblom
Fems Microbiology Letters (0378-1097). Vol. 354 (2014), 2, p. 83-84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-07-03. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 200146

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur