CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

KOST och FOLKHÄLSA

Politiska Val 2014

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 8 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Olämplig kost orsakar onödig ohälsa för huvuddelen av Sveriges befolkning. Följden blir personligt lidande, ökade klassklyftor och gigantiska kostnader för sjukvård, näringsliv och samhälle.

Denna rapport lyfter fram olika möjligheter att få upp kost och hälsa på den politiska agendan inför Almedalen valåret 2014. Några kända profiler får signalera ansvar och möjligheter att agera för politiker oavsett ideologi.

Nyckelord: livsmedel, hälsa, fetma, samhälle, möjligheter, politik


Rapporten kopplar till ett 50-tal tidigare granskande rapporter för Cancer- och Allergifonden om kost för hälsa.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-07-03. Senast ändrad 2014-07-03.
CPL Pubid: 200144

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur