CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a certain senary cubic form

V. Blomer ; J. Brudern ; Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Proceedings of the London Mathematical Society (0024-6115). Vol. 108 (2014), 4, p. 911-964.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A strong form of the Manin-Peyre conjecture with a power-saving error term is proved for a certain cubic fourfold.Denna post skapades 2014-07-03. Senast ändrad 2014-08-01.
CPL Pubid: 200113

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur