CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsutveckling i sjukvården

Yvonne Lagrosen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Stefan Lagrosen ; Ingela Bäckström
HEL, Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik (2006)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 20010

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Chalmers infrastruktur