CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of basic models to explain in situ hydraulic and hydromechanical tests in fractured rock

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences (1365-1609). Vol. 69 (2014), p. 105-110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-07-02. Senast ändrad 2014-08-18.
CPL Pubid: 200085

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Geoteknik

Chalmers infrastruktur