CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance in software development - Special issue editorial

Miroslaw Staron ; Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Information and Software Technology (0950-5849). Vol. 56 (2014), 5, p. 463-464.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Computer Science, Information Systems, Computer Science, Software, Engineering, COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS, COMPUTER SCIENCE,, SOFTWARE ENGINEERINGDenna post skapades 2014-07-02. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 200063

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)