CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical signal to noise ratio improvement through unbalanced noise beating in phase-sensitive parametric amplifiers

Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Ales Kumpera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Express (1094-4087). Vol. 22 (2014), 9, p. 10477-10486.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We investigate the beating of signal and idler waves, which have imbalanced signal to noise ratios, in a phase-sensitive parametric amplifier. Imbalanced signal to noise ratios are achieved in two ways; first by imbalanced noise loading; second by varying idler to signal input power ratio. In the case of imbalanced noise loading the phase-sensitive amplifier improved the signal to noise ratio from 3 to 6 dB, and in the case of varying idler to signal input power ratio, the signal to noise ratio improved from 3 to in excess of 20 dB.Denna post skapades 2014-07-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 200061

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)
Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)