CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Yeast AMP-activated protein kinase monitors glucose concentration changes and absolute glucose levels

Loubna Bendrioua ; Maria Smedh ; Joachim Almquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Marija Cvijovic (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats Jirstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Mattias Goksör ; Caroline B. Adiels ; Stefan Hohmann
Journal of Biological Chemistry (1083-351X). Vol. 289 (2014), 18, p. 12863-12875.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Background: Little is known about the signaling dynamics of AMP-activated protein kinase. Results: We define the dynamics of yeast AMPK signaling under different glucose concentrations. Conclusion: The Snf1-Mig1 signaling system monitors glucose concentration changes and absolute glucose levels to adjust the metabolism to a wide range of conditions. Significance: This description of AMPK signaling dynamics will stimulate studies defining the integration of signaling and metabolism. © 2014 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc.

Nyckelord: AMP-activated Kinase (AMPK); Glucose Metabolism; Nuclear Translocation; Signal Transduction; Yeast Physiology; Dynamic ControlDenna post skapades 2014-07-02. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 200056

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)
Core Facilities, Centre for Cellular Imaging (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Biokemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Eukaryotic unicellular organism biology systems biology of the control of cell growth and proliferation (UNICELLSYS ) (EC/FP7/201142)