CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Proof-theoretic Foundation of General Definition Theory

Lars Hallnäs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Synthese Vol. 148 (2006), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 20005

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur