CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonequilibrium effects in tunnel Josephson junctions

Eugene Bezuglyi ; Andrey Vasenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Vitaly Shumeiko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Göran Wendin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Physical Review B Vol. 72 (2005), p. 014501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-11-27.
CPL Pubid: 19993

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Dissipative Processes in Superconducting Diffusive Tunnel Junctions