CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Maximum Likelihood Sequence Detectors for Single-channel Coherent Optical Communications

Naga VishnuKanth Irukulapati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Domenico Marsella ; Pontus Johannisson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Marco Secondini ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Enrico Forestieri
2014 European Conference on Optical Communication, ECOC 2014; Cannes; France; 21 September 2014 through 25 September 2014 p. Art. no. 6964134. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Two different detectors that account for the nonlinear signal–noise interaction in a single channel coherent optical link are compared. The results indicate that accounting for the correlation between the samples leads to improved performance over stochastic digital backpropagation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-06-30. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 199924

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)